Sisjö Golfklubb och World of Golf

Sisjö Golf ClubSisjö Golfklubb är en golfbana med 9 hål som ligger i närheten av Sisjön. Det är en parkbana som är öppen för majoriteten hela året. Förutom niohålsbanan finns även en trevlig korthålsbana eller en range. När golfbanan är stängd för spelare på grund av tävlingar under 2016 så kan spelare istället bege sig till Torrekulla GK. Detta eftersom de båda golfklubbarna ingår i ett samarbete där medlemmarna på de två klubbarna får spela på båda banorna utan att betala extra. Tävlingskommittéerna försöker även att anordna tävlingar på klubbarna som är förlagda på olika dagar. Minst en av banorna är då öppen för spel för dem som inte tävlar. Under golfsäsongen finns olika kurser och lektioner att delta i på Sisjö Golfklubb. När banan inte är öppen under vinter förflyttar de sina kurser och lektioner till World of Golf istället för att stänga ner.

World of Golf Academy ligger i Göteborg och där man kan hitta en mängd olika kurser. Det är en modern anläggning som använder sig av träningsmetoder som används världen över och där träning tas fram och anpassas utefter individen. De använder sig av de modernaste verktygen inom video för att kunna se just vilken del av en spelares swing som behöver arbetas med.

På Sisjö Golfklubb arbetar de mycket med juniorspelare, där de barn och ungdomar som tar lektioner på golfklubben har tillgång till alla träningsområdena. De anpassar träningen och lektionerna efter eleverna där de till exempel kombinerar mycket lek med golf för de mindre barnen medan ungdomar får en mer fokuserad utbildning. I träningsavgiften finns även medlemsavgiften inbakad så att de yngre spelarna kan utnyttja allt golfklubben har att erbjuda medan de lär sig om sporten. Det strävas efter att golfklubben ska bli ett naturligt ställe för ungdomar att träffas för att spela, träna och tävla mot varandra.