På den här sidan finns det att hitta ett antal artiklar med information om området runt Sisjön, en sjö som ligger i de södra delarna av Göteborgs kommun, i stadsdelen Askim. Allt från lite information om sjön i sig till företagsföreningen som arbetar i området. Här finns även lite generell information om några fritidsklubbar i området. Varje sig man bor i närheten av kommunen eller endast ska besöka dessa delar av Göteborg snart så finns här information som kan intressera alla.

Destination Sisjön var ett projekt som togs fram i området som skulle främja företagsföreningen, även detta kommer det att gå att läsa om på sidan. Vill man ha mer information angående Sisjön, Högsbo eller Askim går det även av läsa igenom tidningen som publiceras endast med läsare i området i åtanke.

Här kommer även att hittas information om Göteborgs kommun, samma mer inriktad information om de stadsdelar som berörs; Högsbo och Askim. Sisjön är inte ett namn som syftar på en viss del eller ett område i Göteborg, utan det är namnet på en sjö, där mycket i omgivningen har döpts efter sjön. Mycket i området cirkulerar runt företag och arbetare då detta är det största företagsområdet inte bara i Sverige, utan i Norden. Det finns så pass många företag i området att Högsbo-Sisjön Företagarföreningen är den största företagsföreningen i norra Europa. Oavsett vad det handlar om, om det finns i Sisjöns område så finns det information om det på denna sidan. Att vet lite allmänt om området man bor i, arbetar i eller ska resa till skadar aldrig.