Högsbo-Sisjön Företagarföreningen, HSFF

Högsbo-SisjönHögsbo-Sisjön Företagarförening är den största företagarföreningen i norra Europa. De arbetar med att bygga nätverk mellan olika företag. De är även involverade i kommunalfrågor där de bland annat vill förbättra infrastruktur, kollektivtrafiken med mera i området. I Högsbo-Sisjön området arbetar över 25000 personer på 1650 företag i 200 olika branscher. Det gör området till det största företagsområdet i norden. Det som blir medlemmar i föreningen kan delta i alla dess aktiviteter till ett rabatterat pris, då deras medlems avgift täcker detta så väl som det hjäper föreningen med deras arbete i kommunen. Den kommun som Högsbo-Sisjön Företagarföreningen arbetar med är Göteborgs, då företagsområdet ligger i de södra delarna av Göteborgs kommun.

Företagarföreningen publicerar även en tidning för alla besökare och de som arbetar i området. Tidningens syfte är att informera om handler, tjänster, restauranger med mera som finns att hitta i området. Tidningen trycks upp i runt 10000 exemplar och istället för att Högsbo-Sisjön Företagarföreningen ska betala för tidningen är den helt finansierad av dess annonser. Där annonserna drar in tillräckligt för att 10 % av intäkterna går till företagarföreningen. Tidningen når ut till läsarna genom att den adresseras ut till företag i omridet samt som den går att hitta i tidningsställ utställda i områden där mycket folk passerar. Tidningen är helt gratis för dess läsare och de som väljer att annonsera i tidningen kommer att nå ut till folk i de största företagsområdet i norden.

Högsbo-Sisjön området görs upp av Sisjö industriområde samt Högsbo industriområde. Sisjö industriområdet ligger i stadsdelen Askim i Göteborg, medan Högsbo industriområdet ligger i städselen an samma namn. Namnet Sisjö tas från sjön Sisjön som ligger söder om Göteborg men fortfarande i stadsdelen Askim. Högsby ligger angränsande till Askim i stadsdelens norra kant, samtidigt som de båda stadsdelarna ligger i den södra delen av Göteborgs kommun.