Högsbo – en del av Göteborgs kommun

Tidigare var området där Högsbo nu ligger jordbruksmark som började bebyggas i mitten på 1900-talet. Det som började byggas i området var torp. Dessa torp har dock rivits för att ge rum för andra bostäder och för det industriområde som finns där. Idag finns endast två av alla de torpen som byggdes kvar i Högsbo.

Högsbo - part of the municipality of GothenburgIdag är stadsdelen en blandning av bostadsområden och ett industriområde som tar upp ungefär 300 hektar av Göteborgs kommun. Torget i Högsbo fungerar som stadsdelens centrum där det finns många olika företag och butiker att hitta. Dessutom finns restauranger, caféer, apotek, bibliotek med mera finns att hitta på torget. Detta gör att en mängd folk rör sig på eller i närheten av torget under dagarna. I närheten finns även en kyrka såväl som en moské, vilket innebär att inte bara företagare, boende eller arbetande löpande besöker Högsbo utan också en mängd människor från andra områden i Göteborg med omnejd besöker stadsdelen Högsbo.

Högsbo industriområde är ett av det största industriområdena i Göteborgs kommun vilket gör sin del för att göra området till nordens största företagsområde. 2006 gick Högsbo Industriområdet från att endast vara hem till företag som höll kontor- eller industrirelaterade verksamheter i området till att även inhysa detaljhandel, mataffärer med mera. Detta gjorde att nya vägar fick byggas inom området då mycket mer folk dagligen började röra sig i industriområdet.

Eftersom det finns så pass många företag i området bildades även en företagarförening som idag är den största i norra Europa. Förutom att arbeta mycket med att hjälpa företagare nätverka i området så jobbar föreningen också mycket med kommunen, bland annat för att hjälpa till att förbättra kollektivtrafiken. Föreningen publicerar även en egen tidning som går att plocka upp gratis på torget i Högsbo då den riktar sig till besökare och företagare i Högsboområdet.