Den lilla sjön, Sisjön

The small lake, SisjönSisjön är en lite insjö söder om Göteborg som ligger i stadsdelen Askim. Sjön Ligger precis på gränsen till Mölndals kommun, där kommungränsen mellan Mölndals och Göteborgs kommuner går över mitten av sjön. Sjön är över 20 m djup där den är som djupast och har en ungefärlig yta på 0,25 kvm. Sjön och området intill är ett naturreservat som skyddas av fågeldirektivet. Det finns ett antal mindre sjöar i närheten av Sisjön och de ingår i Kungsbacka ån-Göta älvs kustområde. Runt om finns även en hel del mossar och tjärnar.

Det är en sjö som används både som för bad och fiske, med en vandringsstig som går att följa runt hela sjön. Följer man stigen hittar man även ett vindskydd som är tillgängligt för allmänheten. Vill man bada finns en badplats på Mölndals sida av sjön, medan vindskyddet är på Göteborgs sida. För de som badar i sjön går det att se ungefär 7 m ner, då det är en sjö utan mycket näring som ger den väldigt klart vatten. För fiskare är det mestadels gädda eller abborre som det fiskas efter då båda finns i sjön och klarar av att leva trots att Sisjön är så näringsfattig.

Namnet Sisjön kommer från Skärsjön, vilket var namnet på den sjö som skulle användas som gräns mellan Göteborgs och Mölndals kommun. Ett annat äldre namn som ibland används för Sisjön är Balltorpsjön.

Industriområdet strax norr om sjön har fått sitt namn från sjön. I området finns också ett flertal andra platser som fått sitt namn från sjö. Förutom Sisjö industriområde och Sisjögatan delar också organisationer och företag i området namn med sjön. Till exempel finns Sisjöscouterna och Högsbo-Sisjö Företagarförening. Även om namnet i sig endast står för sjön och området runt denna (på Göteborgssidan) så används Sisjön i stor utsträckning när man pratar om hela området.